RSCOPE

Een diepgaande ‘fotoscan’ van je organisatie als startpunt

Hoe haal je het beste uit je organisatie? Hoe elimineer je verspilling en hoe verbeter je processen en competenties? Om daar achter te komen gebruiken we RSCOPE, een diepgaande ‘fotoscan’ van je totale organisatie en processen. Vervolgens zoomen we gedetailleerd in op alle relevante aspecten die daarop van invloed zijn.

Plan kennismaking

RNEW logo trainingen

RSCOPE

Hoe werkt RSCOPE?

RSCOPE is een flexibele web-based tool waartoe leidinggevenden en medewerkers toegang krijgen om een breed scala aan vragen te beantwoorden. Dat kunnen vragen zijn over de inrichting en het verloop van processen, de samenwerking binnen teams, de protocollen en werkafspraken die worden gehanteerd, de ervaringen met terugkoppeling door klanten en nog veel meer. De vragen zijn branchespecifiek en afgestemd op de praktijk en behoeftes binnen het werkveld van jouw organisatie. Daardoor ontstaat een uniek moment van zelfreflectie.

Zeven domeinen

Als we het totaalbeeld van je organisatie in kaart hebben gebracht, focussen we op maximaal zeven ‘domeinen’ die samen de persoonlijkheid van je organisatie karakteriseren. Die zeven domeinen zijn:

1. Visie

Welke visie hanteer je en is die nog actueel? Is er een goede toepassing van missie en strategie naar de dagelijkse praktijk en hoe is het met de sturing daarvan?

2. Huis op orde

Check op de basis van de organisatie: werkprocessen, bezetting, informatievoorziening, managementsystemen, rolinvulling en leiderschap. Het is het beginpunt voor verdere verbeterstappen.

3. Digitaal

Hoe digitaal actief is je organisatie? En hoe is de beleving binnen de organisatie (eigenaar/medewerker) en buiten (klant)?

4. Team

Hoe is het gesteld met de arbeidsbeleving, samenwerking, opleiding en ontwikkeling?

5. Processen

Hoe verlopen de primaire processen? Welke verspillingen zijn aan te wijzen en waar liggen mogelijkheden voor besparing?

6. Prestaties (sales)

Concrete invulling van vragen over targets, KPI’s, KTV, rapportages en het gebruik daarvan; welke rol hebben medewerkers daarin?

7. Marketing

Hoe wordt de vertaalslag gemaakt van de organisatie naar de markt, klanten en prospects?

Per domein inventariseren we de bestaande situatie; vervolgens schetsen we op basis daarvan de optimale situatie. We adviseren je per domein over de acties die je kunt nemen om verbeteringen aan te brengen.

Contact

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
RNEW contact afbeelding RNEW image overlay design RNEW image overlay design